Terug

Het ultieme overzicht van alle startuptermen – Het jargon eenvoudig en simpel uitgelegd

Nieuw in de startupwereld? Dan ben je op de juiste plek. Onze uitgebreide lijst behandelt elke vorm van jargon voor startende ondernemers, beginnende investeerders of geïnteresseerde outsiders.

Tien jaar geleden had niemand in Nederland het over startups en veel van onderstaande termen zijn dan ook nieuw en kunnen dan nog veranderen van betekenis de komende jaren. Maar daar houden we ons in de toekomst wel weer mee bezig.

Inmiddels zijn er zoveel mensen bekend met termen als ‘unicorn’ en ‘pivot’ dat ze ook buiten de startupwereld gebruikt worden en nuttig zijn.

A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * ZA


A, B, C of D ronde

Startups halen normaal gesproken meerdere rondes aan financiering op. Naast een opstartfinanciering, of seed ronde, spreken we van een A ronde, gevolgd door een B ronde, een C ronde en zo verder het alfabet af. De letter van de ronde hoeft in theorie niet te weerspiegelen om hoeveel geld het gaat, maar meestal doet dat het wel. Dit gaat door tot een startup naar de beurs gaat, zie IPO, wordt overgenomen, zie acquisitie, of stopt.

Deze vorm van financiering wordt vooral gebruik om de startup te laten groeien en wordt vaak verleend door een durfkapitalist, ook wel venture capitalist of VC genoemd.

AAARRR

Deze vanwege de uitspraak zogeheten ‘Pirate-metrics’, ofwel Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention, Referral, worden gebruikt in marketing en sales. Elke term staat voor een fase in de pijplijn, waardoor je met deze cijfers kan zien in welke fase (potentiële) klanten blijven hangen en waar de meeste aandacht naartoe moet voor maximale resultaten.

> Awareness: hoeveel mensen kennen jou?

> Acquisition: welk percentage komen er op je website/doen iets met je advertenties/etc.?

> Activation: welk percentage registreert een account, vraagt een demo aan/etc.?

> Revenue: welk percentage betaalt voor jouw service/product?

> Retention: welk percentage blijft na 1, 3, 6, 12 dagen, maanden, jaren klant?

> Referral: welk percentage van jouw klanten verwijst anderen naar jouw service/product, hoe vaak doen ze dat en welk percentage van de verwijzingen wordt zelf ook klant?

Accelerator

Een programma van een afgebakende periode, meestal 3, 6 of 12 maanden, waarin startups worden begeleid bij de start of groei van hun onderneming. Een programma bestaat vaak uit een startfinanciering, workshops, introducties bij klanten en investeerders, tijdelijke huisvesting en coaching. Startups betalen hiervoor met een klein percentage aandelen of in enkele gevallen met een vast bedrag.

Er zijn veel verschillende vormen van accelerators en elke vorm heeft een eigen doel. Vaak worden accelerators ook vergeleken met incubators.

Achtergestelde lening

Een type lening waarbij de uitlener bij een faillissement of andere vorm van uitbetaling later het geld terugkrijgt dan andere schuldeisers. De uitlener heeft bij een faillissement wel voorrang op aandeelhouders.

De uitlener loopt dus een groter risico dan bij een normale lening, waarvoor in ruil meestal een hoger rentepercentage wordt afgesproken. Voor andere financierders wordt een startup met een achtergestelde lening vaak interessant omdat zij minder risico lopen en er dus een grotere kans is dat zij wel hun investering terugkrijgen.

Acquisitie

Wanneer de meerderheid van de aandelen in een bedrijf overgenomen wordt, spreken we van een acquisitie. Er zijn veel verschillende redenen en vormen van een acquisitie. In de startupwereld zijn veelvoorkomende oorzaken:

> een groot bedrijf koopt een startup voor een toevoeging aan zijn portfolio van product en services;

> een fusie van 2 of meerdere startups die vergelijkbare activiteiten uitvoeren;

> een groot bedrijf koopt een startup omdat zij het personeel wil inlijven. Ook wel een zogeheten ‘acquihire‘.

Advisory board

Bestaat uit een groep ervaren ondernemers en executives die de oprichters van een bedrijf helpen met advies en introducties. Zij helpen in situaties waar een oprichter voor het eerst mee te maken heeft of waarbij een klankbord nodig is.

In het enkele geval dat een advisory board formeel is ingesteld, kunnen leden worden betaald in geld of aandelen. De oprichters van een bedrijf bepalen hoe vaak, wanneer en of een advisory board bij elkaar komt.

Affiliate marketing

Een vorm van marketing waarbij iemand betaald wordt voor het doorsturen van klanten. Deze vorm wordt vaak gebruikt door vergelijkingssites en social influencers omdat zij een groot bereik hebben en veel potentiële klanten kunnen doorsturen. Zij krijgen bijvoorbeeld een bepaald percentage van elke keer dat er een verzekering via hen wordt afgesloten of van elk kledingstuk dat er via hun kanalen verkocht wordt.

Alternatieve financiering

Steeds meer financiering wordt aangetrokken via verschillende aanbieders en via verschillende vormen. Een vroege-fase-financiering kan bijvoorbeeld bestaan uit geld via crowdfunding en angels, aangevuld door een bancaire lening. De vorm die afwijkend is van de norm, noemen we alternatieve financiering.

Angels / Informele investeerder / Business angel

Een angel, of informele investeerder, is vaak een rijke particulier. Deze persoon is meestal een ex-ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht, en een deel hiervan wil investeren als durfkapitaal in startende veelbelovende bedrijven in ruil voor aandelen of een lening.

Ook bij andere vormen van financiering, maar vooral bij angels wordt onderscheid gemaakt tussen smart capital en dumb capital. Smart capital houdt in dat een investeerder, naast de financiële bijdrage, actief betrokken is met advies en introducties.

Artificial intelligence / AI

Of kunstmatige intelligentie, is een breed concept, dat in de startupwereld vaak gebruikt wordt voor zelflerende software. Deze wordt vaak ingezet om taken die vaak herhaald moeten worden uit te besteden. Met als doel dat de taak steeds beter gedaan kan worden. Populaire toepassingen van AI worden gebruikt voor chatbots en taken in administratie en grote datasets, zoals fraudedetectie en documentaanvragen.

Augmented reality / AR

Dit is een techniek om digitale beelden, bijvoorbeeld d.m.v. een bril of smartphone, over de werkelijkheid heen te leggen.

Denk aan het populaire Pokémon Go, waarbij de camera en het scherm van je smartphone samenwerken, om het zo te laten lijken dat een wezentje uit het spel in de fysieke wereld aanwezig is. Of denk aan een arts die met een speciale bril beelden van scans direct op een patiënt kan zien.^ Back to top

B


B2B

Dit is een afkorting voor business to business, wat ook wel betekent dat een bedrijf, veelal, zaken doet met en producten maakt voor andere bedrijven.

B2C

Dit is een afkorting voor business to consumer, wat ook wel betekent dat een bedrijf, veelal, zaken doet en producten maakt voor consumenten. Dit betekent niet de distributie direct naar de consument gaat, zie D2C. Er kan ook sprake zijn van verkoop via externe kanalen, zie B2B2C.

B2B2C

Staat voor business to business to consumer. Dit is, in tegenstelling tot B2B en B2C, geen weerspiegeling van met wie er zaken worden gedaan, maar duidt op één van de verkoopkanalen. Met B2B2C wordt namelijk bedoeld dat je als bedrijf jouw producten aan consumenten laat verkopen via een andere zakelijke partij. Denk aan producten in een (online) warenhuis of aan verkoop via affiliate marketing.

Bancaire financiering

Veel banken hebben een zakelijke afdeling waar je als bedrijf geld kan lenen. Startups gebruiken dit regelmatig om een overbruggingsperiode te financieren. Bijvoorbeeld als een andere vorm van financiering op zich laat wachten of als betaling van grote (groepen) klanten later plaatsvindt, zoals bij bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de seizoenen. Ook worden leningen gebruikt als vorm van voorfinanciering, wanneer er producten aangeschaft moeten worden voordat er aanzienlijke inkomsten zijn. Denk aan productiemateriaal of fysieke producten die je aan klanten via een maandelijks abonnement verhuurt.

Benchmark

Een benchmark is een vergelijking van de prestaties van een bedrijf met die van soortgelijke bedrijven. Dit kan op alle variabelen getoetst worden. Denk aan bedrijven in dezelfde sector, bedrijven van dezelfde grootte of bedrijven uit dezelfde regio. Zo kan bijvoorbeeld de concurrentiepositie bepaald worden. Ook gebruiken investeerders deze methode om te bepalen wat een investering waard zou kunnen worden.

Beta

Een beta-versie is een product dat nog niet af is en meestal door middel van gebruikerstests verder ontwikkeld wordt. Beta-versies worden om o.a. deze 2 redenen steeds minder gebruikt:

> de term beta geeft aan dat een product niet af is en mogelijk fouten kan bevatten. Dit zorgt dus mogelijk voor een negatieve associatie. Steeds vaker maken startups gebruik van termen als ‘exclusief toegang’ om het beeld te schetsen dat het uniek is, en dus positief, om nu al gebruik te mogen maken het het product;

> steeds meer startups werken volgens de lean startup-methodologie. Volgens deze methode lanceer je zo snel mogelijk een kleine versie, zie MVP, waarna je iteratief, dus herhaaldelijk en in korte snelle sprints, afhankelijk van gebruikersfeedback je product verder ontwikkelt. In plaats van dat je van tevoren bepaalt waar je product wel en niet uit moet bestaan.