fbpx

Privacy Beleid

Het privacy beleid van UtrechtInc

Algemeen

In dit Privacy Beleid wordt beschreven hoe UtrechtInc C.V. Persoonlijke Data van Gebruikers verwerkt. Daarbij lichten we toe welke data, op welke manier, door wie en met welke doeleinden wordt gebruikt. Graag benadrukken we dat we alle data/persoonsgegevens met zorg en respect voor Gebruikers verwerken. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden die op deze verwerking van toepassing zijn.

Definities

In dit privacy beleid hanteren we de volgende begrippen:

 • UtrechtInc: de verantwoordelijke voor de website www.utrechtinc.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als UtrechtInc C.V., onder nummer 63682214, gevestigd aan de Padualaan 8 te Utrecht. In dit Privacy Beleid zal ook naar UtrechtInc verwezen worden met de termen ‘wij’ of ‘ons’.
 • Privacy Beleid: dit privacy beleid opgesteld op 8 mei 2018
 • Website: de website van UtrechtInc www.utrechtinc.nl.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van de Website
 • Persoonlijke Data: elke informatie die (geanonimiseerd of identificeerbaar) verwijst naar een Gebruiker en zijn gedrag. Deze data heeft betekenis op zichzelf of in combinatie met andere beschikbare informatie.

 

1. Persoonlijke Data en verwerking

Om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren zijn het verwerken van enkele persoonsgegevens noodzakelijk. Bij het bezoeken van de Website worden IP-adres en user-agent uitgelezen. Bij gebruikmaking van of aanmelding tot onze diensten (bijvoorbeeld acceleratieprogramma, co-working, workshops, events, coaching) kunnen naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie, werkveld, bedrijfsideeën, verwijzingsbron en co-founders/partners worden ingevoerd en opgeslagen. Dit gebeurt in een beveiligd cloud CRM systeem.

2. Doeleinden gegevensverwerking

De Persoonlijke Data van Gebruikers die tot onze beschikking staat, wordt door UtrechtInc verwerkt met één of meer van onderstaande doeleinden:

 • Mogelijk maken van communicatie;
 • Verlenen van standaard producten en diensten;
 • Verlenen van klantenservice/support;
 • Verlenen van relevante of op maat gemaakte expertise/diensten aan Gebruikers;
 • Mogelijk maken van logistieke/financiële afhandeling;
 • Optimaliseren van de technische infrastructuur en gebruikerservaring van de Website;
 • Het voldoen aan de op UtrechtInc van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Gegevensverstrekking aan derden

UtrechtInc stelt, uitgezonderd op grond van wettelijke verplichtingen, geen gegevens van Gebruikers ter beschikking aan derden. Dit met uitzondering van partijen die worden ingeschakeld ten behoeve van een optimale dienstverlening, waaronder: Logistieke partners, Web analytics leveranciers, E-mail Service Providers, CRM Software Providers, Payment Service Providers, HR/Community Service Providers, Marketing & Website consultants en Aandeelhouders.

4. Nieuwsbrief

Indien een Gebruiker zich inschrijft voor de maandelijkse nieuwsbrief (UtrechtInc Newsflash) kan UtrechtInc de Gebruiker op de hoogte te stellen van verwante producten, diensten en/of activiteiten die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen via info@utrechtinc.nl. Het e-mailadres van de Gebruiker wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee Gebruiker zich kan afmelden.

5. Cookie beleid

Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen in de browser. De in cookies opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie binnen de Website van UtrechtInc.

UtrechtInc gebruikt cookies om de ervaring van Gebruikers op onze Website zo soepel en relevant mogelijk te maken. UtrechtInc maakt gebruik van:

 • Functionele cookies: om voorkeuren te onthouden op de Website zoals taal, vormgeving en instellingen in tools.
 • Anonieme analytics cookies: om statistische gegevens over de Website te verzamelen. Zo analyseren we onder andere welke pagina’s (technisch en inhoudelijk) goed of minder goed presteren, en hoe we de structuur, content en gebruikerservaring kunnen optimaliseren. We maken gebruik van Google Analytics software geleverd door Google Inc. om de analyses uit te voeren.
 • Marketing cookies: om informatie te krijgen over het navigatiegedrag van Gebruikers op deze en andere (social media) sites (in ons beheer), waaronder Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube, Vimeo, Meetup en Eventbrite. Met deze data beogen we Gebruikers op het juiste moment de meest relevante content aan te bieden die aansluit op de best mogelijke dienstverlening.

UtrechtInc heeft geen invloed op het gebruik van cookies en dataverwerking van bovengenoemde externe partijen. Lees daarvoor altijd goed de eigen privacyverklaringen van deze partijen.

Het is voor Gebruikers (bijna altijd) mogelijk om cookies uit te schakelen op browser of website niveau. Deze optie is meestal te vinden in het instellingen of voorkeursmenu van de browser.

6. Links naar websites van derden

Op de Website van UtrechtInc zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

7. Beeldmateriaal Website

Op de Website van UtrechtInc beogen wij realistische, creatieve en aansprekende content aan te bieden aan Gebruikers. Daartoe zetten wij auteursrechtelijk beeldmateriaal in, waaronder foto’s en video’s, gemaakt op de locatie van UtrechtInc, of op alternatieve locaties tijdens evenementen die gehost worden door UtrechtInc. UtrechtInc probeert vooraf, naar redelijkheid, toestemming te krijgen van de personen die onderdeel zijn van beeldmateriaal dat (prominent) aanwezig is als content op onze Website of in andere (online) communicatie-uitingen. Als de desbetreffende personen niet willen dat deze content gebruikt wordt voor marketingdoeleinden kunnen zij bezwaar maken door te mailen naar info@utrechtinc.nl.

8. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonlijke Data van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Dit betekent dat UtrechtInc in ieder geval gebruik maakt van:

 • opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups;
 • selectieve toegang tot die database (uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van UtrechtInc voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is);
 • toegang voor medewerkers via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • een beveiligd intern netwerk;
 • snelle correctie van onjuistheden in de persoonlijke gegevens.

Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

9. Inzage en correctie gegevens

UtrechtInc geeft Gebruikers de mogelijkheid hun Persoonlijke Data op te vragen, te wijzigen, of te verwijderen uit onze database. Dit kan door een e-mail te verzenden naar info@utrechtinc.nl.

10. Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonlijke Data van onze Gebruikers gedurende een periode van 24 maanden na het laatste bezoek van de Website, de opening van een e-mail of nieuwsbrief, of een persoonlijk contactmoment. Dit geldt tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

11. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Beleid is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit Privacy Beleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Beleid te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden dit Privacy Beleid op de Website regelmatig te lezen en controleren. Grote wijzigingen zullen actief gecommuniceerd worden door UtrechtInc. Voortgezet gebruik van de Website na wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met ons gewijzigde Privacy Beleid.

13. Contact

In geval van vragen, suggesties of klachten over dit Privacy Beleid of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met ons via info@utrechtinc.nl. De Data Protection Officer van UtrechtInc is de heer Jorg Kop (Managing Director).