fbpx

- Energy Hack NL -

Challenges

Challenge 1: Flexibele Energie

De huidige capaciteit van het centraal georganiseerde energienet is ontoereikend voor de groeiende (piek)vraag naar elektriciteit en grote uitbreidingen kosten de belastingbetaler veel geld. Bovendien is transport van elektriciteit over lange afstanden inefficiënt en grootschalige opslag duur. Duurzame energie wordt juist veelal lokaal opgewekt maar het aanbod is minder voorspelbaar: wanneer schijnt de zon, wanneer waait het?

  • Hoe kunnen we het gebruik van eigen energie maximaliseren of zorgen dat lokaal opgewekte energie ook lokaal wordt gebruikt.
  • Hoe stemmen we het gebruik van energie door groot en/of kleinverbruikers flexibel af op het (onvoorspelbare) aanbod?
  • Meer informatie: https://www.enpuls.nl/flexibiliteit/

Challenge 2: Duurzame Gebiedsontwikkeling

In Nederland voorzien we een gebied van energie door het als een ‘black box’ op het gas- en elektriciteitsnet aan te sluiten. In de toekomst krijgen we natuurlijk te maken met de uitfasering van aardgas als brandstof. Op dit moment komen de elektriciteitskabels en gasleidingen van ver en zijn zo dik als nodig om aan de maximale piekvraag te voldoen. Kan dit slimmer? Denk niet alleen aan elektriciteit, maar ook aan andere vormen van energie en potentiële bronnen zoals restwarmte, kinetische energie, ...

  • Hoe kunnen we in een gebied de meest geschikte bronnen aansluiten op de juiste energievraag gekeken naar de lokale mogelijkheden en bijvoorbeeld de uitfasering van aardgas?
  • Hoe kunnen industrie, particulieren en omgevingsfactoren in een gebied optimaal bijdragen om de totale som van het verbruik omlaag te brengen?
  • Meer informatie: https://www.enpuls.nl/duurzame-gebiedsontwikkeling/

Challenge 3: Duurzame Mobiliteit

Onze Nederlandse wegen worden alsmaar voller, want mobiliteit is belangrijk voor onze economie. De overheid stimuleert duurzaam rijden om een schone luchtkwaliteit te behouden. Zo worden de elektrische auto, scooter en fiets steeds gewoner en worden bovendien opgevolgd door de elektrische bus en vrachtwagen. Het opladen van al deze vervoersmiddelen betekent een enorme extra vraag naar elektriciteit, het liefst duurzaam opgewekt. Als dat niet gecoördineerd gebeurt, zorgt dat voor overbelasting op het elektriciteitsnet.

  • Hoe zorgen we ervoor dat het opladen van de vervoersmiddelen ‘slim en flexibel’ gebeurt waarbij het vervoer én de reizigerservaring optimaal is?
  • Welke duurzame, lokale en alternatieve energiebronnen kunnen we inzetten voor optimaal elektrisch vervoer?
  • Welke services kunnen we bedenken om duurzame mobiliteit te stimuleren?
  • Meer informatie: https://www.enpuls.nl/duurzame-mobiliteit/