fbpx
< Back

Dit Utrechtse bedrijf leert zorgprofessionals spelenderwijs over protocollen

Met hun bedrijf Redgrasp sturen UMC Utrecht-internist Menno Vergeer en mede-oprichter Frans van Camp via e-mail een drietal keer per week quizvragen over richtlijnen en protocollen naar zorgprofessionals in Nederland. Zij hebben inmiddels meer dan 500.000 antwoorden ontvangen en verwachten dat dit aantal binnen 6 maanden gestegen zal zijn tot boven de 1 miljoen. Hiermee zorgen ze stap voor stap voor een betere kwaliteit van zorg.


Send me updates
Waar het voorheen voor ziekenhuizen vaak eindigde met het opstellen en opslaan van protocollen, is er de laatste tijd veel meer aandacht voor het kennen en naleven ervan. Met ruim 20.000 protocollen en weinig enthousiasme hiervoor op de werkvloer bedacht Menno een online spel om medewerkers mee te krijgen. Hij liet in India een testversie ontwikkelen die zijn collega’s konden gebruiken. Zijn toenmalig opleider in het UMCU, en inmiddels voorzitter van de raad van bestuur, Margriet Schneider, was meteen enthousiast. Hierdoor gesterkt besloot hij zich met Redgrasp aan te melden voor het Science Venture programma bij UtrechtInc.

Op hetzelfde moment ontmoette hij Frans van Camp, die op dat moment een tool ontwikkelde waarmee radiologen in opleiding zich beter konden voorbereiden op de voortgangstoets. De ideeën leken veel op elkaar, waardoor de samenwerking al snel werd bezegeld en Frans zich aansloot bij de sessies bij UtrechtInc.

De start van het bedrijf

Deelname aan het programma zorgde ervoor dat Menno en Frans gefocust bleven, ze een duidelijke waardepropositie ontwikkelden en ze werden gepusht op validatie van de propositie. De uitdaging was om over te brengen waarom het idee waarde had. De coaches bij UtrechtInc wilden meer bewijs, wilden dat de oplossing kwantificeerbaar werd.

“Voornamelijk de tweewekelijkse voortgangsbijeenkomsten, of ‘Progress Sessions’, zijn ons bijgebleven. Hierdoor werden we gedwongen om herhaaldelijk alles op te schrijven en zoveel mogelijk met data te onderbouwen waarom wat wij vonden ook zo zou werken,” vertelt Menno. “We waren heel blij met de feedback. Daarnaast zijn we ook eigenwijs, wat natuurlijk alleen maar handig is als ondernemer, dus we namen ook weer niet alles mee. Als je een onderneming start moet je nou eenmaal sommige dingen vinden, die anderen niet vinden.”

Bepalende momenten

Menno kreeg in het UMCU de ruimte om naast zijn baan als internist te ondernemen. Hij werkte dus parttime in het ziekenhuis en parttime voor zijn bedrijf. “Zo’n kans krijgen is cruciaal. Het paste gelukkig binnen de visie van het UMCU om ruimte te geven aan innovatie. Ze zijn zelf ook een van onze eerste klanten geworden.”

Met Redgrasp waren ze inmiddels accreditatietrajecten gaan ondersteunen. “Kwaliteit is altijd belangrijk voor een ziekenhuis maar als er een accreditatie aankomt is er heel veel momentum om dingen te bereiken. We hebben zowel JCI als NIAZ Qmentum trajecten ondersteund. De kern van dit soort trajecten is dat zorgprofessionals door auditoren geobserveerd worden. En er wordt aan ze gevraagd hoe ze in bepaalde situaties zouden handelen. Wij creëren awareness rondom de protocollen zodat ze hierbij goed beslagen ten ijs komen.” Verder startten ze samenwerkingen met beroepsverenigingen. “We hebben samen met de NVMDL een kennisspel opgezet dat heel goed loopt. Datzelfde doen we voor het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De waardering is heel hoog en bijna iedereen doet mee.Het leuke van dit soort samenwerkingen is dat we heel Nederland bereiken met hele specifieke kennis. En ons spel kan voor die zorgprofessionals ook weer dienen als nascholing die vervolgens geaccrediteerd wordt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Hoe gaat het nu?

“Het gaat goed! We zijn nu op zoek naar een customer success manager en natuurlijk naar developers. We hebben een tijdlang min of meer op een houtje gebeten maar inmiddels zijn we in een situatie dat uitbreiding van ons team niet alleen verstandig maar ook haalbaar is. De sales cycles zijn nu ook een stuk korter. We hebben zelf natuurlijk meer routine gekregen. Maar je merkt dat potentiële klanten ons nu ook weten te vinden, meestal omdat ze ons van een andere klant aangeraden hebben gekregen.”

“Je leert al doende dat ziekenhuizen zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. Inmiddels bieden wij daarom een extra pakket aan, waarbij wij een team van medisch studenten vragen laten maken gebaseerd op de documenten van het ziekenhuis. Zo kan een ziekenhuis heel vlot van start. Sinds we het aanbieden neemt iedere nieuwe klant dit extra pakket af.”

Wat adviseer je andere artsen en onderzoekers die met een idee rondlopen?

“Stop met plannen maken in je hoofd en ga bij potentiële klanten langs om te achterhalen of zij daadwerkelijk een probleem hebben en of jouw mogelijke oplossing dit probleem ook oplost.” Get out of the building. Een advies dat ook door startup goeroes vaak gegeven wordt.

“Vraag je af of er breder gebruik gemaakt kan worden van jouw oplossing dan alleen op je eigen werkplek. Ik zie vaak lokale initiatieven voor een vergelijkbare app op verschillende plekken. Met iets meer inspanning had er dan iets gemaakt kunnen worden waar iedereen wat aan had gehad. Maar daarvoor moet je wel de markt op.” Menno adviseert dus ook om sneller een bedrijf te starten. “De drempel om te starten met een bedrijf lijkt voor veel mensen nog steeds hoog, terwijl deze drempel in de praktijk juist steeds lager is geworden. Vooral met software-oplossingen kun je heel snel toetsen of je ideeën kloppen.”

“Verder is de executie veel belangrijker dan het idee. Je kunt niet een heel idee op papier uitwerken en dan een bureautje inschakelen om het te bouwen. Je hebt een team nodig waar je zelf integraal onderdeel van uitmaakt. Je moet samen stapsgewijs op zoek naar de optimale oplossing. Constant toetsen aan de markt.”

Menno is heel blij met alle nieuwe kennis die hij opdoet. “Aan het begin van mijn carrière stapte ik in één lange trein van startende student tot gepromoveerde internist. Het is heel leuk maar ook heel specialistisch. Als je totaal iets anders ernaast doet, leer je een hele andere kant van de wereld kennen. Je kan niet in een bubbel zitten als je ondernemer bent.”

Heb jij een idee voor een onderneming? Wil jij zelf ondernemen of zoek jij een ondernemer om jouw onderzoek te vermarkten?

Kom langs tijdens onze kennismakingsbijeenkomst Meet UtrechtInc, waarbij je onder andere in gesprek kunt met ondernemers die nu bij UtrechtInc zitten over hoe zij de stap hebben gezet.

Al klaar voor de volgende stap? Je kan je tot en met 4 maart aanmelden voor de volgende editie van het Science Venture-programma.